Fjalët që përdorin më shpesh njerëzit e stresuar

Ekspertët kanë zbuluar se dikush mund të kuptohet që është i stresuar vetëm nga përdorimi i shpeshtë i disa fjalëve. Ata thonë se përdorimi i fjalëve si “vërtet?”, “kështu” dhe “shumë”, tregon se jeni të shqetësuar apo në pritje të diçkaje, që ju shkakton stres.

Përpos përdorimit të fjalëve të tilla, të tillë njerëz flasin shumë më pak se bashkëbiseduesit e tjerë.

Psikologë të Universitetit të Arizona-s, tregojnë nga studimet e kryera, se njerëzit të cilët e kanë ankthin më të theksuar se të tjerët, tëntojnë të përdorin më pak përemra të vetës së tretë si përshembull, “ata” ose “e atyre”.

Me shumë gjasa kjo ndodh sepse kur ndihen nën presion, njerëzit kanë tendencën të përqendrohen tek vetja më shumë se sa tek të tjerët përreth.