Fallxhoret “dinë gjithçka”? – Ja arsyet shkencore pse parashikimet e tyre janë të pavërteta

Çfarë ndodh kur fallin e shikojnë fallxhoret që merren enkas me këtë “punë”? Si ndodh që ato të shpjegojnë ato që janë jetuar në të kaluarën dhe të sugjerojnë dhe se çfarë do ndodhë më tej në të ardhmen?

Përgjigjet në këto pyetje tani janë gati: quhet Efekti Barnum. Kjo teori, e cila në literaturë është e njohur me emrin Efekti i Barnumit, në të vërtetë bazohet në themelet e fallit të njëjtë për të gjithë.

Teoria në fjalë, që njihet edhe si Efekti Forer, është një vëzhgim që përshkruan tendenca për rezultate të larta të parashikimit të paqartë të personaliteteve të tyre, i cili është përgatitur pothuajse për vetë ata.

Mirëpo e vërteta është që këto parashikime i përshtaten shumicës së njerëzve. Le të japim një shembull që u jetua gjatë historisë, në lidhje me këtë.